Ćwiczenie - Faktura

Stwórz dokument - wg wzoru - przedstawiający fakturę, używając wyłącznie TABEL (cały tekst ma być umieszczony w tabeli lub kilku tabelach).
Proszę pamiętać o właściwej formie czcionki, wyrównaniu jej w poszczególnych komórkach, a także odpowiednim obramowaniu i cieniowaniu tabel.Tak powinien wyglądać tekst po sformatowaniu.

FakturaTo jest ten sam dokument z pokazanymi liniami siatki (szary kolor) stworzonych tabel, które normalnie (po wydrukowaniu) nie są widoczne.

Faktura