Ćwiczenie - Podział na sekcje

Pobierz plik do ćwiczenia i zachowaj go w swoim folderze na komputerze.
Następnie postępuj wg wskazówek prowadzącego.Pobierz tekst do sformatowania